Hoppa till huvudinnehåll

Om projektet

Leaderprojektet Fiskeresurs i Eda

Fiskeresurs i Eda är ett projekt som miljösektionen i Eda kommun driver. Projektet startades upp 2018 med hjälp av stöttning från Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är främst att förvalta och utveckla fisket i Eda kommun. Genom projektet ökas tillgängligheten till fiskevattnen och skapar förutsättningar för ökade intäkter till fisket och naturturismen i kommunen. Syftet är också att ge fler grupper chans att fiska och besöka naturen.

Målen med projektet är att utveckla samarbetsformer mellan föreningarna, turismföretagen och kommunen för högre kunskaper om fiske och turism. Större tillgänglighet till sjöar och fler fiskemöjligheter genom att flera bryggor, båtramper och P-platser byggs. Målen är också att en hemsida som bl a presenterar fiskevattnen inom Eda kommun skapats liksom att utformningen av ett gemensamt fiskekort tagits fram.

Läs mer om projektet på Växtlust Värmlands hemsida.