Hoppa till huvudinnehåll

Yxesjöarnas fvof

Inom Yxesjöarnas Fvof finns 50 fiskbara vatten där de vanligast förekommande arterna är gädda, abborre, mört och Öring.
Regnbåge finns att fiska i put and takevattnet Kuvetjärnet. Södra svartningstjärnet och Björntjärnet

De största vattnen i området är Norra YxesjönSödra YxesjönNorra MjögesjönSödra MjögesjönNässjön

I området passera även  Kölaäven  på sin väg på mot sjön Hugn.

Norra Yxesjön är känd för sin fina vattenkvalitet och klara vatten.
Sjön ligger högt upp på skogen i området och känsla av orörd natur är påtaglig. I detta område finns stor chans att få se Varg, Lodjur, Älg ocg Hjort.
Stor fisk är vanligt att få i sjön med storlekar på Abborrar upp mot 2 kilo, gäddör över 10 kg Öring på 2 kg.

Södra Yxesjön är som sitt norra vatten känd för sitt vatten och sin omgivande natur. I denna sjö har fiskevårdsföreningen satsat på båtramp samt brygga för att öka tillgängligheten.
Stor fisk som Abborre över 2 kg, Gäddor över 10 kg och Öring 2 kg hör till normaliteten.

Nässjön är en vacker sjö nästan mitt i området. Vattnet är lätttillgängligt med väg runtomkring. På 30-talet inplanterades Vänerabborre till Nässjön och det finns fortfarande kvar delar av denna population.
Gäddor på 10 kg  och abborrar över 2 kg har tagits upp. Märk väl att dammarna i östra delen av Nässjön har fiskeförbud och är privat ägda

I Kuvetjärnet som är ett put and takevatten inplanterades  Konneveseöring  längre tillbaka och av denna finns individer kvar. Tänk på att följa reglerna för detta vatten och att det gemensamma fiskekortet inte gäller här.

Kölaälven som rinner genom området är ett högproducerande lättillgängligt vatten. FIskevårdsföreningen har anlagt en stig jäms älven och utefter den finns rastplatser, rasttuga, grillplatser och tätlplats. Raststugan går att hyra för övernattning efter kontakt med fiskevårdsföreningen.
I älven finns minst 12 olika fiskarter och stora fångster som gäddor på 12 kg, abborrar över 2 kg samt stor Braxen och Sutare är återkommande fångster.

Ulvsjön i områdets sydöstar del är ett mycket fint vatten och är även klassad som referenssjö av Länsstyrelsen,. I detta vatten finns bland annat stora Abborrar, gäddor och Braxen.

Mjögesjöarna förbinds med ett sund. Båda sjöarna ligger högt upp på skogen och är vackra djupvattensjöar. Längre tillbaka fiskade man på en naturlig Rödingstam i dessa sjöar och spillror av denna population finns kvar. Gäddor över 12 kg och Abborrar på 3 kg har rapporterats in. Det finns även en mindre stam av Öring i sjön.

I Stora Dammtjärnet har man längre tillbaks fiskat röding och det finns fortfarande möjlighet för fångster av denna svårfiskade art.

Stora möjligheter finns för fiske i ostörda vatten.
Uppe på höjderna i området finns flertal öringsjöar där Yxesjöarna håller på att bli ett Öringeldorado efter medveten biotopvård från föreningen.
Storslagen natur gör området mycket intressant. Se fiskekartan för mer information angående fiskarter, båtramper och bryggor. Yxesjöarnas fvof ingår i Eda Fiskekrets gemensamma fiskekort.

Foton över Yxesjöarnas fvof

Fiskekarta Yxesjöarnas fvof

Fiskekort Yxesjöarnas fvof

 

Karta över Yxesjöarnas Fvof