Hoppa till huvudinnehåll

Fjällsjön-Öjenässjöns Fvof

Fjällsjön-Öjenässjöns Fvof

består av 20 st fiskbara vatten där de största vattnen är FjällsjönÖjenässjön, Djuptjärnet,
Flentjärnet, Gretjärnet  

 De vanligaste fiskarterna i området är Gädda, Abborre, mört, Braxen och Björkna.

I Öjenässjön planterade Fvof in Röding för ca 20 år sedan. Fångster har påvisat att en spillra av denna population finns kvar.

Då fvof jobbar med att bygga upp populationen av Röding så är det endast Catch and release på Rödingen samt rapportering vid fångst.

Öjenässjön har ett mycket klart och fint vatten och med djup på 30 meter. Detta ger en unik artsammansättning, något som gör Öjenässjön i sig unik i området.

Fjällsjön är en signalkräfttät sjö och det fångas många abborrar och gäddor om året med feta bukar som specialiserat sig på just att äta kräftor.

Gretjärnet har en fisksammansättning med Abborrar , Gäddor och en hel del Braxen och Sutare. Riktigt roliga fiskar att fånga

Båtramper finns i Fjällsjön, Djuptjärnet och i Öjenässjön.
Båtar att låna finns i Djuptjärnet och Gretjärnet. 

Se fiskekartan för mer information angående fiskarter, båtramper och bryggor. Fjällsjön -Öjenässjön Fvof ingår i Eda Fiskekrets Gemensamma fiskekort

Foton från Fjällsjön - Öjenässjöns fvof

Fiskekarta Fjällsjön- Öjenässjöns fvof

Fiskekort Fjällsjön - Öjenässjöns fvof

Fiskerapporter

Se Fiskefilm  med Fish n´Slips från Fjällsjön-Öjenässjöns område

Fiskefilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Fjällsjön-Öjenässjöns Fvof