Hoppa till huvudinnehåll

Eda Fiskekrets

Eda fiskekrets bildades år 2020 och består av tio av Eda kommuns fiskevårdsområdesföreningar (fvof).
De fvof som ingår i kretsen har enats om fiskeregler som ska följas i området.
En fisketillsynskrets jobbar ute i fält för att se att till att reglerna efterföljs.

Inom kretsens område kan man fiska  Gädda , Abborre  och Gös i vissa delar och sjövandrande Öring i andra delar.
Det finns över 23 olika arter fisk i kretsens område och med det alltid en möjlighet för spännande fisketurer.

Kretsen jobbar aktiv för att öka fiskepopulationer och för att ha en bra service i området med bryggor och båtrampar. Det ska även vara lätt att köpa fiskekort så samtliga föreningar jobbar med att digitalisera sin verksamheter.

Välj mellan att köpa fiskekort till respektive område eller köp kretsens gemensamma fiskekort som ger dig möjlighet att fiska i över 250 st vatten.

Klicka nedan för interaktiv karta

Karta

 

Kartan nedan påvisar området med alla fiskevårdsområdesföreningar.