Hoppa till huvudinnehåll

Allemansrätten

I Sverige finns en oskriven lag kallad allemansrätten. Den ger dig som besökare i naturen en stor frihet att transportera dig fritt och uppleva naturen både på land och vatten. Det finns dock ett antal saker som du förväntas att följa i naturen.

Allemansrätten
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Det är en rättighet som också innebär ett ansvar. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra. Mer information får du om du besöker Naturvårdsverkets webbplats . Här finns mer information på svenska, engelska och tyska. Dessutom finns text på lätt svenska om allemansrätt. Det finns också sammanfattande broschyrer på svenska, engelska och tyska om allemansrätt. 

Naturvårdsverkets webbsida  

Allemansrätten på naturvårdsverkets sida

Vandra, cykla eller rida
Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Tomter är området nära gårdar och bostadshus där de som bor har rätt att inte bli störda. Om du korsar en hage, måste du vara noga med att stänga grindarna efter dig. Undvik att cykla eller rida på stigar där terrängen är mjuk och marken är känslig. Du får inte rida i markerade eller uppåkta skidspår

Motorfordon och privata vägar
Du får inte köra bil, motorcykel eller moped på mark som inte är täckt med snö. Det gäller all mark, alltså även stigar, parkvägar eller i motionsspår. Du får bara köra snöskoter om det inte finns risk för att du skadar skogen eller marken under snön. I vissa områden är det helt förbjudet att köra snöskoter förutom på leder avsedda för snöskoter. Det är inte heller tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara
utmärkt med vägmärke. Det är tillåtet att vandra och cykla på privata vägar.

Tält och husvagn
Man får tälta i naturen någon natt. För att tälta längre tid på samma plats eller med flera tält, krävs markägarens tillåtelse. Du måste också få tillstånd för att parkera din husvagn längs en privat väg. Det är inte tillåtet att köra med en husbil eller husvagn utanför vägar, till exempel längs en strand eller på en åker.

På vattnet
Du får åka båt, ankra och tillfälligt förtöja vid strand, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av bostadshus Var uppmärksam på att det finns fågelskyddsområden och  andra skyddade områden där det kan vara förbjudet att åka båt eller gå i land. Dessa områden är uppmärkta med skyltar.

Fiske
Du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar. Men för att fiska i andra sjöar, krävs fiskekort eller annat tillstånd. Det fria fisket inkluderar ej nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd. Inte heller inkluderas laxfiske vid Norrlandskusten.

Hundar
Lämna djurs bon och ungar i fred. Det är förbjudet att störa eller skada de vilda djuren. Mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar, får hundar inte springa lösa i naturen. Under resten av året måste du ha din hund under uppsikt medan du är ute i naturen. I många friluftsområden och i skärgården, är det vanligt att hundarna måste vara kopplade.

Eld
Under sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Under annan tid är det tillåtet att göra upp eld om man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder. Kontrollera att elden med all glöd är helt släckt när du lämnar den. Kasta aldrig en glödande tändsticka, en cigarettfimp eller pipstopp på marken. Glöden kan ligga och pyra länge innan den flammar upp. Kasta heller aldrig glasflaskor. Det är mycket vanligt att glas fokuserar solstrålarna så att skogsbrand uppkommer. Dessutom kan glassplitter ge ytterst allvarliga skador på djurlivet.

Denna flagga symboliserar totalt eldningsförbud!

Brandrisken är mycket stor och det är inte tillåtet att elda när den är hissad.


Bär, svamp och blommor
Du får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort bark eller på annat sätt skada träden.

Ta med dig soporna
Det är förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Krossat glas, tomburkar, plast, fiskelina eller annat skräp förstör upplevelsen i naturen och kan skada både människor och djur.

Skyddad natur
I skyddad natur, som nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Även på andra ställen, till exempel i friluftsområden, kan det finnas lokala regler. Här är symbolen som visar på skyddade områden.

Tänk också på att
Respektera vägar stängda med bom. Dessa vägar är förmodligen privatägda, parkera bilen på sådant sätt att den ej hindrar övrig trafik. Visa även i övrigt hänsyn till markägare och ortsbefolkning.
Uppträd så att jord- eller skogsbruk inte hindras. Var rädd om mark och vegetation. Låt blommor och fröställningar stå kvar. Tag gärna med hunden, men följ kopplingstvånget när detta är aktuellt. Uppträd så att du inte stör djurlivet.

Lämna området som du vill finna detDet ni har med er ut till området ska också med hem igen