Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare Bryggor utplacerade

abborre / bryggor / Digitala fiskekort Eda / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Fiskedestination / Fisketurism / Fiskevård / I-fiske / Ideelt arbete / Långtjärnet / Lersjöarnas fvof / Lilla Haraldstjärnet / mete / Skillingmarks fvof / södra yxesjön / sommar / Yxesjöarnas fvof

Denna veckan har leverat samt monterat ihop bryggor åt 3 st Fvof.

Lersjöarnas Fvof

Skillingmarks fvof

Yxesjöarnas fvof


Detta är en del i att tillgängliggöra Fiskevårdsföreningarna fiskevatten. Föreningarna har själva valt ut var de vill ha sin brygga då de har mest koll på behoven.
På sikt ska dessa bryggor även anpassas för rörelsehindrade..där det går.

Klicka på länkarna nedan för att se var bryggorna är lokaliserade.

Lersjöarnas Fvofs Brygga

Var ligger jag?

Skillingmarks Fvofs Brygga

Var ligger jag?

Yxesjöarnas Fvofs brygga

Var ligger jag?

Nu har vi 5 områden kvar som inte fått utplacerat sina bryggor men det kommer under detta år.

Taggar

abborre / Abborre / Perch / Barsch / båtramp /trailerramp/ bootrampe / Båtuthyrning / Bidrag / Biotopvård / Björkna/silver Bream/ Güster / Bortan-Häljebodas Fvof / Braxen /Bream / Brasche / bryggor / Digitala fiskekort Eda / E-dNa / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Eda Golfrestaurang / Eda kommun fiske / Edafiske.se / Edakalaset / Elfiske / elfiskeinventering / Elritsa/Örkyttt/ minnow/ Die elritze / Faren / blue bream / Die zope / Fish n slips / Fiskedestination / Fiskeguide / Fiskejournalen / Fisketurism / Fiskevård / Fiskevase / Flodkräfta/noble crayfish/edelkrebs / FotoEmtman / gädda / Gädda/ Pike / Hecht / Gärs/ Ruffe/ Kaulbarsch / Glada barn / Gös / Gös/ Zander / Hålteby-Rinnen / Hugns Fvof / I-fiske / Id/ide/Aaland / Ideelt arbete / julgransinsamling / Långtjärnet / Länsstyrelsen / Länsstyrelsen Värmland / Lersjöarnas fvof / Lilla Haraldstjärnet / Löja/ Common Bleak/ Ukkelei / mete / metspö / Mört/ Roach/ Plötze / Mörtälven / Nors/Slom/ Smelt/ Stinte / Öring/Brown trout / Forelle / PH / Regnbåge/rainbow trout/ regenbogeforelle / Regnbågsfiske (Put and Take) / Röding/ char/ Rotforelle / Ruda/crucian Carp/Karausche / signalkräfta / Siklöja/vendace/Kleine maräne / Skillingmarks fvof / SLU / södra yxesjön / sommar / Sportfiskarna / Sportfiskeakademin / Sportfiskemässan2019 / Stäm/common dace/Hazel / stora och lilla högs fvof / Sutare/Tench/Schleie / SVA / vällen / Värmlands läns kalkningsförbund / Viktor Olsson / Vrångsälvens fvof / Wiggler / Yxesjöarnas fvof

Senaste nytt

Pappersfiskekort

Hungriga Abborrar

Båtramper byggda

Alla artiklar