Hoppa till huvudinnehåll

Underlagsinventering för fiskevårdsplaner

Biotopvård / Eda fiskevårdskrets / Eda kommun fiske / Elfiske / elfiskeinventering / Fiskevård elfiske i vatten med kräftmannen

Elfiske för underlag till fiskevårdsplaner

Under augusti utförde Kräftmannen AB ihop med Fiskeresurs i Eda elprovfisken i 6 Fvof, resultatet ska bli en del av de åtgärderna som ska finnas i fiskevårdsplanerna för resp fvof.
Elfiske är en metod som är vanlig att använda i rinnande vatten för att antingen få reda på vilka arter som finns i vattendraget eller hur stor population det finns av en specifik art.
Enkelt förklarat så går elfisket till så att man använder sig av ström för att locka till sig vattenlevande djur som när de närmar sig strömmen bedövas.
Man kan sen håva upp dem och lägga dem i en hink med vatten för att senare räkna över och artbestämma.
De är bedövade en kort stund och efter artbestämning och räkning så släpps de tillbaka till vattnet.

Arter

Vi elfiskade denna dag i lokaler som inte tidigare inventerats eller som inventerats för mycket länge sen.
Arter vi hoppades på var öring och flodkräftor. 
Öring då de flesta Fvof uttryckt sig att de vill satsa på ädelfisken i området.

Elritsa

Det finns flera arter som kan påvisa hur bra vattenkvalite som det är i vattnet, en av dessa är Elritsa eller Örkytt som vi kallar dem lokalt. Dessa fiskar kan påminna om Öring när man ser dem i vattnet men de skiljer sig ganska mycket vid närmare undersökning.
Elritsan är en bra indikator för bra vattenkvalitet, men är även effektiv på att dels käka upp Öringyngelns mat men även att de kan äta öringyngel. Så lagom är bäst av dessa. När Öringen blir större så kan den äta elritsan i sin tur då öringen blir större än elritsan.

Bäcknejonöga

I flera av vattnen fick vi även upp urtidsdjuret Bäcknejonöga. Dessa trivs även de i vatten med bra kvalitet. De lever av alger och liknande och vandrar alltid upp  i system där de leker i "ormgropar".
Ynglen av dessa kläcks där som larver och börjar efter de bklivit vuxna sin egna vandring uppåt i systemet.. nejonöga finns även i större modeller som Flodnejonöga och Havsnejonöga. Häromkring har vi dock den mindre modellen bäcknejonöga.

Vattendragen

Våra vattendrag ser tyvärr ganska likvärdiga ut i kommunen. Vattenkvaliteten kan variera men just denna syn är ett vanligt inslag. Vattendraget blev rensat på sten under flottningsperioden.
Detta ger att det inte finns så mycket ståndplatser för Öring att äta sin mat på. Det blir också en sämre produktion av insekter som öringen behöver för att bli såpass stor så den kan vandra ut till sjö och börja äta fisk.
Insekterna är egentligen den art vi ska gynna för att i sin tur kan få en större Öringstam.

Nedan ses ett bättre vattendrag där det är rikligt med sten

Öringens mat

Öringen äter det mesta i insektsväg gärna sländor , maskar, knott, mygglarver men även små kräftyngel.
En av dagarna kunde vi utbrista i glädje då vi hittade ett rinnande vatten med flodkräftor i , i detta vatten visste man inte om att det fanns flodkräftor. Mycket positivt för framtiden

Resultat av dessa elfisken kommer att bli ett underlag för Fiskevårdsområdenas fiskevårdsplaner. . Det kommer alltså att vara ett arbetsmaterial för att kunna göra i ordning dessa vatten och kunna öka vissa av arterna.

Är du intresserad av hur man gör biotopvård i vatten och vill hjälpa till själv?
Ta gärna kontakt med fiskevårdskretsen eller din lokala fiskevårdsförening. Det behövs alltid folk som hjälper till att spetta ut stenar i vattnen
Du kan även läsa denna mycket bra publikation om arbete i rinnande vatten

Ekologisk restaurering av vattendrag

 

Taggar

abborre / Abborre / Perch / Barsch / båtramp /trailerramp/ bootrampe / Båtuthyrning / Bidrag / Biotopvård / Björkna/silver Bream/ Güster / Bortan-Häljebodas Fvof / Braxen /Bream / Brasche / bryggor / Digitala fiskekort Eda / E-dNa / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Eda Golfrestaurang / Eda kommun fiske / Edafiske.se / Edakalaset / Elfiske / elfiskeinventering / Elritsa/Örkyttt/ minnow/ Die elritze / Faren / blue bream / Die zope / Fish n slips / Fiskedestination / Fiskeguide / Fiskejournalen / Fisketurism / Fiskevård / Fiskevase / Flodkräfta/noble crayfish/edelkrebs / FotoEmtman / gädda / Gädda/ Pike / Hecht / Gärs/ Ruffe/ Kaulbarsch / Glada barn / Gös / Gös/ Zander / Hålteby-Rinnen / Hugns Fvof / I-fiske / Id/ide/Aaland / Ideelt arbete / julgransinsamling / Långtjärnet / Länsstyrelsen / Länsstyrelsen Värmland / Lersjöarnas fvof / Lilla Haraldstjärnet / Löja/ Common Bleak/ Ukkelei / mete / metspö / Mört/ Roach/ Plötze / Mörtälven / Nors/Slom/ Smelt/ Stinte / Öring/Brown trout / Forelle / PH / Regnbåge/rainbow trout/ regenbogeforelle / Regnbågsfiske (Put and Take) / Röding/ char/ Rotforelle / Ruda/crucian Carp/Karausche / signalkräfta / Siklöja/vendace/Kleine maräne / Skillingmarks fvof / SLU / södra yxesjön / sommar / Sportfiskarna / Sportfiskeakademin / Sportfiskemässan2019 / Stäm/common dace/Hazel / stora och lilla högs fvof / Sutare/Tench/Schleie / SVA / vällen / Värmlands läns kalkningsförbund / Viktor Olsson / Vrångsälvens fvof / Wiggler / Yxesjöarnas fvof

Senaste nytt

Pappersfiskekort

Hungriga Abborrar

Båtramper byggda

Alla artiklar