Hoppa till huvudinnehåll

Påbörjan av biotopvårdsarbete

Bidrag / Biotopvård / Bortan-Häljebodas Fvof / Elfiske / Ideelt arbete / Mörtälven Mörtälven _Bortan_häljeboda

I Fredags var Fiskeresurs i Eda ihop med Kräftmannen AB och representant från Bortan -Häljebodas fvof ut till Mörtälven i bortan.
Syftet var att göra en älvvandring utmed vackra Mörtälven som rinner mellan Åstjärnet och sjön Storeken. I storeken finns idag Abborre och Gädda men även större Öring.
Fiskevårdsföreningen vill utföra biotopvårdsarbeten i Mörtälven med syfte att öka Öringsammansättningen i älven. Man vill alltså öka antalet öringyngel som sen på sikt ska växa sig större och vandra ut till Storeken.
Detta kommer ge mer Öring i Storeken och ett än mer roligt fiske. Man vill också på sikt öppna upp vägar för Öringen högre upp i systemet uppströms Åstjärnet och skapa lekmöjligheter för Öring i upp till 5 km till.

Vackra Mörtälven

Arbete kommer att börja med att vi elfiskar vissa lokaler för att se hur stor öringpopulation som finns idag. Efter de kommer vi bistå föreningen med hjälp att söka bidragspengar för att kunna fixa till i älven. Älven i sig är vacker men det har tidigare bedrivits timmerflottning så den har rensats på sten . Arbetet kommer koncentreras på att återskapa den miljö som funnits innan flottningen och tillföra död ved och lekbottnar i vattendraget.
Efter arbetet är slutfört så kommer man göra ett nytt elfiske för att inventera öringstammen på nytt och se om arbetet lönat sig.

Vi fortsatte uppåt i systemet denna dag för att se om det går att genomföra steg 2 med flera sträckor med lekmöjligheter. Där påträffade vi en ny typ av vandringshinder som vi inte sett förr.
2 båtar som låg i en bäck ca 70 meter in i skogen. :). Inget svårlös problem men en rolig upplevelse

Vandringshinder båtar

Tänk på att fisket till allmänheten är förbjudet i dessa yngelbäckar och enbart för fiskerättsägare. Detta är för att gynna de viktiga yngel som sedan kan växa sig stora och ta sig ut till sjöarna på sikt. Deta är ett långsiktigt arbete.
Besök gärna Storeken i Bortan , en vacker sjö med båtisättning och rastkojor.

Taggar

abborre / Abborre / Perch / Barsch / båtramp /trailerramp/ bootrampe / Båtuthyrning / Bidrag / Biotopvård / Björkna/silver Bream/ Güster / Bortan-Häljebodas Fvof / Braxen /Bream / Brasche / bryggor / Digitala fiskekort Eda / E-dNa / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Eda Golfrestaurang / Eda kommun fiske / Edafiske.se / Edakalaset / Elfiske / elfiskeinventering / Elritsa/Örkyttt/ minnow/ Die elritze / Faren / blue bream / Die zope / Fish n slips / Fiskedestination / Fiskeguide / Fiskejournalen / Fisketurism / Fiskevård / Fiskevase / Flodkräfta/noble crayfish/edelkrebs / FotoEmtman / gädda / Gädda/ Pike / Hecht / Gärs/ Ruffe/ Kaulbarsch / Glada barn / Gös / Gös/ Zander / Hålteby-Rinnen / Hugns Fvof / I-fiske / Id/ide/Aaland / Ideelt arbete / julgransinsamling / Långtjärnet / Länsstyrelsen / Länsstyrelsen Värmland / Lersjöarnas fvof / Lilla Haraldstjärnet / Löja/ Common Bleak/ Ukkelei / mete / metspö / Mört/ Roach/ Plötze / Mörtälven / Nors/Slom/ Smelt/ Stinte / Öring/Brown trout / Forelle / PH / Regnbåge/rainbow trout/ regenbogeforelle / Regnbågsfiske (Put and Take) / Röding/ char/ Rotforelle / Ruda/crucian Carp/Karausche / signalkräfta / Siklöja/vendace/Kleine maräne / Skillingmarks fvof / SLU / södra yxesjön / sommar / Sportfiskarna / Sportfiskeakademin / Sportfiskemässan2019 / Stäm/common dace/Hazel / stora och lilla högs fvof / Sutare/Tench/Schleie / SVA / vällen / Värmlands läns kalkningsförbund / Viktor Olsson / Vrångsälvens fvof / Wiggler / Yxesjöarnas fvof

Senaste nytt

Pappersfiskekort

Hungriga Abborrar

Båtramper byggda

Alla artiklar