Hoppa till huvudinnehåll

Förundersökning i Öjenässjön

Grådisig dag på Öjenässjön

Förundersökning inför Biotopvårdande arbeten

När man ska utföra biotopvårdsarbeten så sker detta i tre huvudsteg.

1: Förundersökning : Man har ett önskemål eller ett mål och åker ut på plats för att undersöka hur nuläget är och tar nödvändiga prover för att gå vidare.

2: Utförande : Utifrån De resultat man fick från undersökningarna av platsen så utför man det arbete som man tror behövs för att uppfylla målet

3: Uppföljning : Nya undersökningar och värderingar om man uppnåt målet ( eller delmålet ) utfirån det arbete som gjorts i steg 2.

I Öjenässjön i Fjällsjön-Öjenässjöns Fvof utförde vi just en förundersökning under veckan.

Syfte och Mål

I Öjenässjön planterade man ut Röding för ca 30 år sedan. Dessa utplanterades i storlekar på ca 10-15 cm. Efter åren som gått så har det men jämna mellanrum kommit upp Röding ur sjön. Man har fått Röding på över 3 kg i nät men även fått upp mindre storlekar på pimpeltävling. Men idag vet man inte hur det ser ut med föryngring. Vi kan just nu bara tro att det sker föryngring i sjön och vi vet inte heller hur stor population av Röding det finns i sjön. Öjenässjön är en klarvattensjön med djup på runt 28 meter. Vi vet att det finns mycket småkräftdjur i sjön som Rödingen kan äta. Vi vet även att vattenkemin i sjön är bra gällande pH värde.


Vattnet är mycket klart i Öjenässjön, Djupet ner till bottnen på fotot är ca 2 meter

Vårat syfte denna dagen var att undersöka följande parametrar.
1: Finns lämpliga lekbottnar för Rödingen i Öjenässjön ?
2: Har vi grynnor som kan användas för leken
3: Undersöka om bottnarna vid djup på 28 meter har bra syresammansättning
4: Provfiska på individer på djup mellan 20-28 meter och se om det är Röding
5: Skicka in E-dNa analys för att se vilken artsammansättning det finns i sjön. 

Svaren vi fick utifrån dessa frågeställningar ska hjälpa oss att bestämma hur nästa omgång med undersökningar ska gå till. 

Tomas "Kräftmannen AB " Jansson på gång med syrgasmätning

Undersökning Lekbottnar

Röding är inte speciellt kravstor på sina lekmiljöer men det får gärna vara sten och grusbottnen med bra syresättning i området. Vi började med att undersöka strandzonerna i sjön och såg att det längs stora delar av sjön ligger just stenbottnar med olika storlekar på grus och sten. Djupet varierade i strandzonen från 1 meter med branter ner till 7-8 meter.  På vissa ställen kunde man se att det börjat sedimentera bland stenen och detta gör då att det är svårt för romkornen att placeras i säkra zoner för romätare. Romkornen lägger sig då uppe på bottnen istället för i hålrum. Mellan 25-50 % av strandzonen såg dock bra ut.

Undersökning grynnor

Då rödingen gärna leker på passande bottnar ner till 7-8 meter och det ska vara syresatt vatten så brukar grynnor vara bra ställen. Mitt ute i Öjenässjön hittar vi ett mycket häftigt område där djupet går från 28 meter till ganska omgående upp till 4 meter och sedan ända upp till 1 meter. Grynnan är uppdelad i 2 fält och är runt 200 kvm stor. Bottnen på grynnan består av stenar död ved och grus. Vi hittar även på två till ställen i sjön små grynnor med bra syremöjligheter.

Undersökning Syrgas

Vi kunde efter syrgasmätning på de största djupen konstatera att det är bra syrgasmättnad ( sjön hade blandat sig så inga skiktningar fanns i vattnet )

Undersökning provfiske på individer på djupet

Några försök gjordes på att fiska efter fiskar på djup mellan 20-25 meter. Tyvärr var det inga Rödingar vi fick på kroken utan fina abborrar. Efter ett tag började ekolodet krångla så vi fick avbryta detta försök.

Undersökning E-DnA

Vi tog vattenprover på 3 olika ställen i sjön och på olika djup. Vattnet vi tog har nu filtrerats och filtren är skickade på analys. Provsvaren kommer påvisa de fiskarter som finns i sjön . Om labbet får träff på få DnA-strängar med Röding så kan vi misstänka att stammen är liten.

Sammanfattning av dagen

Vi hade en mycket fin dag på Öjenässjön och våra undersökningar denna dag gav oss bra underlag för fortsatt arbete.
Vi kommer skriva en plan för arbetet ihop med fiskevårdsföreningen. Planen kommer inbegripa utkörning av lekgrus på strategiska ställen för att öka de ytor där lek kan ske. 
Ett eller flera provfisken på försommarn / sommaren med nät med syfte att hitta Rödingyngel.
Utföra flera syrgasmätningar under året. Invänta svaren från E-DnA undersökningen och göra en utvärdering från den.

Kom ihåg att om ni vill fiska i Öjenässjön och får upp Röding så släpp tillbaks den. Vi vet ännu inte hur stort uttag som kan göras av Rödingpopulationen

 

Taggar

abborre / Abborre / Perch / Barsch / båtramp /trailerramp/ bootrampe / Båtuthyrning / Bidrag / Biotopvård / Björkna/silver Bream/ Güster / Bortan-Häljebodas Fvof / Braxen /Bream / Brasche / bryggor / Digitala fiskekort Eda / E-dNa / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Eda Golfrestaurang / Eda kommun fiske / Edafiske.se / Edakalaset / Elfiske / elfiskeinventering / Elritsa/Örkyttt/ minnow/ Die elritze / Faren / blue bream / Die zope / Fish n slips / Fiskedestination / Fiskeguide / Fiskejournalen / Fisketurism / Fiskevård / Fiskevase / Flodkräfta/noble crayfish/edelkrebs / FotoEmtman / gädda / Gädda/ Pike / Hecht / Gärs/ Ruffe/ Kaulbarsch / Glada barn / Gös / Gös/ Zander / Hålteby-Rinnen / Hugns Fvof / I-fiske / Id/ide/Aaland / Ideelt arbete / julgransinsamling / Långtjärnet / Länsstyrelsen / Länsstyrelsen Värmland / Lersjöarnas fvof / Lilla Haraldstjärnet / Löja/ Common Bleak/ Ukkelei / mete / metspö / Mört/ Roach/ Plötze / Mörtälven / Nors/Slom/ Smelt/ Stinte / Öring/Brown trout / Forelle / PH / Regnbåge/rainbow trout/ regenbogeforelle / Regnbågsfiske (Put and Take) / Röding/ char/ Rotforelle / Ruda/crucian Carp/Karausche / signalkräfta / Siklöja/vendace/Kleine maräne / Skillingmarks fvof / SLU / södra yxesjön / sommar / Sportfiskarna / Sportfiskeakademin / Sportfiskemässan2019 / Stäm/common dace/Hazel / stora och lilla högs fvof / Sutare/Tench/Schleie / SVA / vällen / Värmlands läns kalkningsförbund / Viktor Olsson / Vrångsälvens fvof / Wiggler / Yxesjöarnas fvof

Senaste nytt

Båtramper byggda

Alla artiklar