Första mötet inför bildande av Interrimstyrelse för Eda Fiskevårdskrets

Eda fiskevårdskrets

Interrimstyrelsemöte inför bildande av Fiskevårdskrets

Torsdagen den 28 februari hölls ett diskussionsmöte på Eda kommun där 8 Fiskevårdsföreningar var samlade. De som närvarade på mötet har sagt sig villiga att ingå i den interrimstyrelse som ska bildas.
Interrimstyrelsens ansvar är att ta fram Stadgar som ordinarie styrelse ska luta sig mot. En andra uppgift är att få fram de representanter som ska sitta i en ordinarie styrelse.

Att få fram dessa stadgar kommer kräva flera möten då det finns ett antal punkter som noggrant måste förankras med Fiskevårdsföreningarna.

Vi ser fram emot nästa möte som kommer äga rum  den 13 maj 2019.