Fiskeresurs i Eda på familjedag Eda Golfklubb

Digitala fiskekort Eda / Eda fiske och natur / Eda fiskevårdskrets / Eda Golfrestaurang / Edafiske.se / Fiskedestination / Fiskeguide / Fisketurism / Fiskevård / FotoEmtman / gädda / Gös / Hugns Fvof / I-fiske / Viktor Olsson

Lördagen den 11 maj anordande Eda golfklubb ihop med Eda golfrestaurang en familjedag på Noresund.

Fiskeresurs i Eda var där och informerade om projektet samt snackade hållbar fiskevård.

FotoEmtman
var även med och visade upp sin fotoutrustning och berättade om sin andra syssla som fiskeguide.

Viktor Olsson

ansvarade för båtuppvisning samt tog med barn ut för att få prova på fiske. Viktor är en av de fiskeguider som går att hyra genom Eda Golfrestaurang.

Vi hade en fin dag med trevliga fiskediskussioner.

Läs mer Eda Golfklubbs sida från Familjedagen